КАК СЕ ПРАВИ???

 

Първи етап:

 1. Желателно е срещата да се случи на обектът, за който ще става дума.

 2. Обсъждаме от какво имате нужда, имате ли някаква представа как бихте искали да изглежда пространството, какъв стил ви допада, имате ли цветова гама и материали към които сте се насочили и др.

 3. Уточняваме до какво ниво ще желаете да участвам във вашия проект.

 4. Уговаряме се за ден и час удобен за Вас, за да заснема пространството и да взема предварителни размери.

Втори етап:

 1. Представям Ви предварителните концепции /3 варианта/ в 2D - разпределение на пространството в изглед отгоре.

 2. Обсъждаме вариантите докато стигнем до окончателно разпределение.

 3. Разглеждаме специализирани каталози, за избор на допълнителни елементи.

Трети етап:

 1. Давам Ви готовите чертежи с архитектурните корекции, заедно със схемите за Ел. и ВиК, съобразени с окончателния проект. При желание от ваша страна Ви съдействам за изпълнението.

 2. Представям Ви окончателния проект с детайли в 2D – фронтални изгледи и 3D визуализации, където е необходимо.

 3. Уточняваме окончателния вариант в подробности.

 4.  Уговаряме се за време удобно за Вас, за обиколка на набелязани търговски обекти за избор на интериорни елементи, като: подови настилки, стенни облицовки, санитария, врати, мека мебел, осветителни тела, завеси, декоративни елементи и др.

 5.  Уговаряме се за ден и час удобен за Вас, за да заснема пространството и да взема окончателни размери, /след завършване на ремонтните работи/.

Четвърти етап:

 1.  Давам Ви цялата работна документация за изработката и монтажа на обзавеждането. При желание от ваша страна Ви съдействам за изпълнението.

 

 

 

 

ЦЕНОВА ЛИСТА

ИНТЕРИОРНО ПРОЕКТИРАНЕ

  

I/ Основни дейности:

1. Архитектурно заснемане на обекта - 0.50 лв./кв.м.

2. Архитектурно проектиране на интериорно пространство /варианти/ - 1.00 лв./кв.м.

3. Интериорно проектиране, зониране на мебели /варианти/ - 1.00 лв./кв.м.

4. Проектиране на Ел. и ВиК инсталации - 1.00 лв./кв.м.

5. Проектиране на подови настилки /варианти/ - 1.00 лв./кв.м.

6. Проектиране на тавани /варианти/ - 1.00 лв./кв.м.

7. Разгъвки на стени /одобрен проект/ - 2.00 лв./кв.м.

8. Макет на цветове и материали - 10.00 лв./бр.

9. Работен проект на мебели - 2.00 лв./кв.м.

10. Количествена сметка и опис на материали -1.00 лв./кв.м.

11. Проектиране на отделни декор. елементи /идеен проект, работни чертежи, количества материали/ - стени, ниши, тавани, колони, камини, витражи, стълбища, парапети и др. - 

100.00 лв./бр.    

 

II/ Допълнителни дейности:

1. Авторски надзор - 50.00 лв./ден

2. Избор на интериорни елементи – подови покрития, мебели, осветикелни тела, бои, мазилки, дограма, врати, фаянс, теракот, санитарен фаянс, декоративни елементи и др. -   50.00 лв./ден

3. 3D визуализации - 60.00 лв./бр.

 

     *Посочените дейности не са задължителни.

     *Инвеститорът може да избира част от тях.

     *Приблизителен срок за идейната фаза на проекта е 15 работни дни.

     *Приблизителен срок за работна фаза на проекта е 15 работни дни, след одобрен идеен проект от страна на инвеститора.