ОФИСИ

ЦВЕТОВЕ И МАТЕРИАЛИ

В раздела офиси влизат кабинети, кантори, канцеларии, ателиета и др.

Цветовото решение на интериора на кабинетите и ателиетата, зависи от дейността, за която те са предвидени и от размерите на помещението.

Малките офиси е желателно да са решени в един или най-много два цвята и те да са в по-светлата гама. С оглед на това, че светлите тонове създават усещане за пространство.

При големите офиси може и дори е желателно да се ползват повече цветове. Чрез цвят могат да се отделят функционални зони, като работна част и приемна. Големите площи дават възможност за прилагането на различни цветови комбинации, но е важно те да бъдат в хармоничен баланс.

 При ателиетата трябва много да се внимава с избора на цветове, тъй като използването на по-силен и наситен цвят може да окаже негативно влияние върху преценката на твореца при създаването на творбата.  

Подовете най-често се изпълняват от високо износоустойчиви материали, като гранит, теракот, полимерни подови настилки.